Hino FG8JT7A – Thùng Kín Bửng Nâng

1.308.000.000

<div><span style=”color: #ff0000;”><em><strong>Số loại:</strong></em></span> FG8JT7A</div>
<div><span style=”color: #ff0000;”><strong><em>Tình trạng: </em></strong></span>MỚI 100%</div>
<div><span style=”color: #ff0000;”><em><strong>Động cơ:</strong></em></span> J05E – UA</div>
<div><span style=”color: #ff0000;”><em><strong>Tải trọng:</strong></em></span> 7.700 Kg</div>
<div><span style=”color: #ff0000;”><em><strong>Tổng trọng tải:</strong></em></span> 16.000 Kg</div>
<div><span style=”color: #ff0000;”><em><strong>Kích thước trong xe:</strong></em></span> 8.480 x 2.350 x 730/2.150 mm</div>
<div><span style=”color: #ff0000;”><em><strong>Lốp xe: </strong></em></span>11.00R20 /11.00R20</div>
<div><span style=”color: #ff0000;”><em><strong>Tiêu hao nhiên liệu: </strong></em></span>10L/100 KM</div>
<div><span style=”color: #ff0000;”><strong><em>Bảo hành: </em></strong></span>3 NĂM</div>
<div><span style=”color: #ff0000;”><em><strong>Trang bị: </strong></em></span>MÁY LẠNH DENSO NHẬT BẢN</div>